Biz bilen habarlaşyň

Habarlaşyp dur

Zawodymyzdan haýsy akril önümleri satyn almak isleýändigiňizi ýa-da hil barlagy, Amazon FBA taýýarlygy, önüm dizaýny, üçünji tarap zawody gözden geçirmek we ş.m. ýaly beýleki hyzmatlar gerekdigini bize habar bermegiňizi haýyş edýäris. haýyşyňyz, gysga wagtda siziň bilen habarlaşmak üçin satyjy belläris.Gözlegden başlap, ýük daşama çenli hemme zatda size goldaw berer.

E-poçta: satuw @jayiacrylic.com

 

“Jayi Akril Industry Limited”

Salgysy: Guangdong Huizhou Boluo 7-nji bina, C zolagy, Wanyang Zhongchuang şäheri, 1-nji, Şuangýan ýoly, Boluo etraby

 

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň